GDPR

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

SC RXH SHOP SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului fitandhealthy.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori, angajați, foști angajați) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului fitandhealthy.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora vă rugăm să nu utilizați site-ul www.fitandhealthy.ro.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC RXH SHOP SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor comercializate de SC RXH SHOP SRL.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

SC RXH SHOP SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 1. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul fitandhealthy.ro.
 2. Activități comerciale de vânzări, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
 3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor SC RXH SHOP SRL, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
 4. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul fitandhealthy.ro : nume, prenume, adresa(domiciliu/reședința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul fitandhealthy.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies.
 2. Pentru activități comerciale de vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.fitandhealthy.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică: nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare.
 3. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC RXH SHOP SRL, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului: nume și prenume, telefon, e-mail.
 4. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către SC RXH SHOP SRL la următoarea adresă de poștă: str. Beclean nr. 105, 535600 Odorheiu Secuiesc sau de e-mail: info@fitandhealthy.ro.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către SC RXH SHOP SRL. (la adresa de poștă: str. Beclean nr. 105, 535600 Odorheiu Secuiesc sau de e-mail: info@fitandhealthy.ro, a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al SC RXH SHOP SRL. Este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC RXH SHOP SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali ai SC RXH SHOP SRL (cum este cazul companiilor cu care SC RXH SHOP SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),
 • furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare, servicii de curierat, sau alte servicii), inclusiv entități care asistă SC RXH SHOP SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu SC RXH SHOP SRL precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces, articolul 15 din Regulament.

Datele înregistrate de SC RXH SHOP SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor SC RXH SHOP SRL.

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
 • de ștergerea datelor personale, articolul 17 din Regulament;
 • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către SC RXH SHOP SRL la următoarea adresă de poștă: str. Beclean nr. 105, 535600 Odorheiu Secuiesc sau de e-mail: info@fitandhealthy.ro.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către SC RXH SHOP SRL. (la adresa de poștă: str. Beclean nr. 105, 535600 Odorheiu Secuiesc sau de e-mail: info@fitandhealthy.ro, a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al SC RXH SHOP SRL; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

Prevederi speciale legate de minori

SC RXH SHOP SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.

SC RXH SHOP SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul SC RXH SHOP SRL, ori participarea la concursuri sau campanii ale SC RXH SHOP SRL, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la SC RXH SHOP SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016. Excepție: Pentru datele declarate în cadrul serviciului webshop, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție.

De asemenea, SC RXH SHOP SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC RXH SHOP SRL nu își asumă nicio responsabilitate.

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

Noul Regulament General de Protecția Datelor

În data de 4 mai a.c. au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

– Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care își va înceta aplicabilitatea.

Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi de directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018.

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Drepturile persoanelor vizate – Extras din Regulamentul nr. 679/2016

Noul Regulament 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 – Elemente de noutate (pliant)

Noul Regulament 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 – Elemente de noutate (broșură)

Responsabilul cu protecția datelor

Ghidului orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor

Ghiduri ale Grupului de Lucru Art. 29 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGDP)

În cadrul Plenarei din luna decembrie 2016 a Grupului de Lucru Art. 29, s-au adoptat trei ghiduri destinate asigurării unei aplicări unitare, începând din data de 25 mai 2018, a Regulamentului General privind Protecția Datelor.

Astfel, sunt disponibile spre consultare publică și trimitere de propuneri până la sfârșitul lunii ianuarie 2017:

Accesarea conţinutului acestor ghiduri se poate realiza, deocamdată, în limba engleză.

Ghiduri finale ale Grupului de Lucru Art. 29

În cadrul Plenarei din luna aprilie 2017 a Grupului de Lucru Art. 29, s-au finalizat și adoptat trei ghiduri destinate asigurării unei aplicări unitare, începând din data de 25 mai 2018, a Regulamentului General privind Protecția Datelor.

Astfel, în urma consultării publice demarate în luna decembrie a anului trecut și a analizării propunerilor primite, s-au adoptat :

De asemenea, menționăm că, în cursul acestei Plenare, s-a adoptat Opinia nr. 1/2017 privind propunerea de Regulament a Comisiei Europene referitor la comunicațiile electronice – Regulament ePrivacy.

În aceeași Plenară a fost adoptată și o Declaratie a Grupului de Lucru Art. 29 privind revizuirea Regulamentului 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către institutiile și organele comunitare și privind libera circulatie a acestor date.

Ghid final al Grupului de Lucru Articolul 29

În cadrul Plenarei din luna octombrie 2017 a Grupului de Lucru Art. 29, în vederea asigurării unei aplicări armonizate a Regulamentului General privind Protecția Datelor începând cu data de 25 mai 2018, a fost adoptată forma finală a Ghidului privind Evaluarea de impact asupra protecției datelor.

Textul Ghidului poate fi consultat în limba română și limba engleza.

Tot în cadrul Plenarei din luna octombrie 2017, au fost adoptate 2 ghiduri disponibile spre consultare publică și trimiteri de propuneri până la data de 28 noiembrie 2017:

– Ghidul privind notificarea încălcărilor de securitate

– Ghidul privind deciziile automate individuale și profilare

Ghidurile sunt accesibile în limba engleză.

Ghiduri ale Grupului de Lucru Art. 29 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGDP)

În cadrul Plenarei din luna noiembrie 2017 a Grupului de Lucru Articolul 29, în vederea asigurării unei aplicări armonizate a Regulamentului General privind Protecția Datelor începând cu data de 25 mai 2018, au fost adoptate două ghiduri disponibile spre consultare publică și trimiteri de propuneri până la data de 23 ianuarie 2017:

Ghidurile sunt accesibile în limba engleză.

Plenara Grupului de Lucru Articolul 29 – documente adoptate

În cadrul Plenarei din luna aprilie 2018 a Grupului de Lucru Art. 29, în vederea asigurării unei aplicări armonizate a Regulamentului General privind Protecția Datelor începând cu data de 25 mai 2018, a fost adoptată forma finală a următoarelor ghiduri: 

Accesarea conţinutului acestora se poate realiza, deocamdată, în limba engleză, urmând ca varianta în limba română să fie accesibilă în curând la secțiunea Noul Regulament.

Tot în cadrul Plenarei din luna februarie 2018, în vederea asigurării unei aplicări armonizate a Regulamentului General privind Protecția Datelor începând cu data de 25 mai 2018, au fost adoptate următoarele documente:

Documentele  sunt accesibile în limba engleză.

Share this post